Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Tjene hverandre i små fellesskap...
Bli med!
Samtaleark
Bli bedre kjent - bli med i cellegruppe!
Cellegruppene er smågrupper som samles hver 14. dag i hjemmene til sosialt samvær, mat, åndelig fellesskap, bønn og samtaler ut fra gudstjenestens tema. Et par ganger i semesteret er det også nattverd i gruppene.

Cellegruppene i Bymenigheten er...

- Et sted der vi tjener hverandre med ord og handling (INN)
- Et sted for åndelig vekst (OPP)
- Et sted å invitere nye med (UT) og gjerne gjøre noe godt for noen utenfor menigheten

Bymenigheten består av cellegrupper. Cellegruppene er kjernen i menigheten. Når gruppene fungerer godt, er fellesskapet i menigheten slik det skal være. De kalles cellegrupper fordi de deler seg når de vokser seg store (ved 10 - 12 personer).

Bli med!

Det er et mål at alle er med i en cellegruppe. Det er alltid plass til nye i cellegruppene. Snakk med en av oss i menigheten eller med presten og bli med!

Lokale fellesskap

Cellegruppen er menigheten i nærmiljøet. Hver cellegruppe er helt og fullt et ekte kristent fellesskap. Samtidig står ikke den enkelte celle alene, men er knyttet sammen i et nettverk med de andre cellegruppene til et større legeme, til menigheten.

Prioritert

Cellegruppene har en leder og en medleder. Cellegruppene er et forpliktende fellesskap, som samles hver 14. dag. Vi prioriterer samlingene. Cellegruppene har plass til nye og deles når den blir stor. Cellegruppene er knyttet til menigheten gjennom samtaleopplegget og oppgaver i gudstjenesten.

Cellegruppene prøver å gjøre ting også utenom samlingene, som å gå på tur, på kino, ut å spise, osv.

Gruppene og gudstjenesten

Cellegruppene tar utgangspunkt i et samtaleopplegg laget omkring temaet fra gudstjenesten. Det er som regel delt inn i tre avsnitt: OPP, INN og UT.

En gang eller to i semesteret har gruppene også praktisk ansvar i gudstjenesten (les mer til høyre).

Godhet med gruppen

Vi ønsker å være en raus og utadrett menighet som ikke "er seg selv nok". Minimum en gang i semesteret gjør cellegruppen sammen noe godt for noen! Vi trener på å ta noen skritt "ut av båten".

Cellegruppeoppgaver

Cellegruppene har oppgaver på rundgang i gudstjenestene. Les om oppgavene her: Cellegruppeoppgaver_Bydelshus_2017.pdf


Kontaktperson for cellegruppene:
Vidar Bakke, mobil: 401 46 184,
e-post:


De to "vingene" på flyet...
En menighet trenger både den store samlingen (gudstjenesten) og de små fellesskap (gruppene). Slik cellene i kroppen er livsviktige byggestener i alt liv som vokser, er cellegruppene helt nødvendige byggeklosser i menigheteslegemet.
ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184,