Tilbake

Gode verktøy

OPP - INN - UT

Et liv i balanse:

OPP = Søke Gud
OPP handler om å rette blikket mot Gud i bønn og gi ham vår oppmerksomhet. Tilbedelse, ta imot Guds nåde, lese Guds ord (se også "LOGG" nedenfor).

INN = Styrke fellesskapet med Guds barn
INN er stedet hvor vi lytter til Bibelen og hverandre og forsøker å trenge dypere inn i temaet. Dele tanker med hverandre, stille spørsmål, være åpen.

UT = Strekke seg ut til mennesker som er dyrebare for Gud
UT fokuserer på våre handlinger og mål. Å la det vi har lyttet til, lest og snakket om, få praktisk betydning for oss selv og andre utenfor gruppen. Ta utfordringen, la troen din bli utadvendt. (Se også "BRO" nedenfor.)

L O G G

En god måte å lese bibelen på:

LES
OPPDAG
GJENSKINN (Gjøremål)
GJENSVAR

LOGG verktøyet gir deg tid til å finne skatter og utfordringer i bibelen, og Gud får en sjanse til å minne deg om noe Han ønsker å si deg.

Bruk en penn og skriv ned dersom du stopper opp for noe spesielt, blir minnet om noe, eller har spørsmål til det du leser.

LESNING
- Les bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger ...

OPPDAGELSER
- Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske, eller noe du vil vite mer om ...

GJENSKINN / (Gjøre)
- Gjenskinn i ditt liv, noe bibelteksten minner deg på ...
- Noe å gjøre? Snakke med noen?

GJENSVAR
- Gjensvar er det du vil si til Gud om dette.
- Dette vil jeg si til Gud nå!

B R O

Vi bygger bro til mennesker gjennom:

BØNN
RELASJONER
ORD

I cellegruppene bruker vi BRO-verktøyet under UT-delen, for å hjelpe og ansvarliggjøre hverandre. Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer også på dette området:

BØNN
- Hvem ber du for?

RELASJONER
- Har du hatt kontakt med dem?

ORD
- Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til menigheten?

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184. Kontakt oss...