Tilbake
En "spire" fra Vidar - 16.01.2019

Lengselen etter frihet, mening og fellesskap

Det finnes et gammelt uttrykk på norsk: ´På seg selv kjenner man andre´. De tingene som er typisk for meg, er nok også typisk for deg. De behovene jeg har, har nok du også. Det er et litt skummelt uttrykk. For sannheten er at på oss selv, kjenner vi først og fremst bare oss selv.

Denne holdningen ”På seg selv kjenner man andre”, er skummel, fordi den får oss så lett til å trekke raske konklusjoner om andre mennesker. Og så begynner vi å handle på dem. Hvis vi overhodet skal vite noe om hva som egentlig foregår inne i et annet menneske, trenger vi å lytte ærbødig – og vi trenger å bruke tid. Men selv da, er det mange ting vi kanskje ikke finner ut.

”På seg selv kjenner man andre…” Denne holdningen kan lede til mer: Jeg vet hva som er best for deg.
Det har ført til mye maktmisbruk. I familier. I samfunn. Mellom nasjoner. Vi som kristne har en historie innenfor misjon og hjelpearbeid i andre land som ikke alltid har vært bra. Vi har ikke alltid vært forsiktige nok når vi har tråkket inn i andre kulturer og utfordret andres tradisjoner med våre verdier og vår tro.
Fordi vi kristne vet dette, er vi stort sett blitt ganske forsiktige av oss nå til dags. Også her hjemme i vårt eget land er vi blitt veldig varsomme. Vi vil ikke tråkke på noen. Vi tenker som så: Selv om jeg har en tro – og selv om jeg har funnet en mening med mitt liv, så er det først og fremst MIN tro. Du skal få ha din i fred. På mange måter er denne holdningen blitt "typisk norsk".

En av årsakene tror jeg er at vi gjennom noen generasjoner har utviklet en veldig viktig verdi i Norge som gjennomsyrer mye av tankesettet vårt. Kanskje du kan gjette hvilken jeg mener. Da det ble satt ned en Verdikommisjon under Bondevik-regjeringen for en del år siden, fant de ikke ut så veldig mye de kunne være helt enige om. Men de ble enige om at det finnes en kjerneverdi som vi står sammen om: FRIHET. Frihet til å ta egne valg, til å velge mitt eget liv, hvem som skal være min ektefelle, i noen grad hvilken jobb og utdannelse jeg skal velge, hvor jeg skal bo, og ikke minst, hva jeg skal tro på.

Frihet er en verdi vi kanskje ikke vet å verdsette skikkelig før vi ikke har den lenger. Jeg er stolt av å bo i et land som prioriterer min frihet veldig høyt. Jeg tror det er noe av det beste vi har i Norge. Men verdien frihet fungerer best når den lever i et godt og avpasset samspill med andre verdier. Det er noen som forsker på slikt som mener at det finnes to andre verdier i tillegg til frihet som mennesker ser ut til å trenge for å ha et godt liv. (Og nå motsier jeg egentlig meg selv. For dette er en påstand om at det finnes noe alle trenger, ikke bare jeg….) De to andre verdiene, utenom frihet er "mening" og "fellesskap".

Mye tyder på at disse to verdiene, opplevelsen av mening og fellesskap, har blitt kraftig svekket i vår del av verden. Noen mener det kan være noe av grunnen til at så påfallende mange sliter med depresjon på våre kanter. Det er selvfølgelig også andre årsaker. Men kanskje er det ikke nok å ha mye frihet. Mange opplever seg som en ensom øy i havet – og de forstår ikke at det er noen hensikt med at de er til, at de lever. Hvis alt handler om meg og hvordan jeg føler det og har det, hvis det er målestokken for om livet mitt har betydning og verdi, da står alt og faller med meg selv, min egen innsats, MEG, MEG, MEG. Og i det lange løp er ikke det tilstrekkelig. Var dette alt? Er det ikke noe mer enn dette?

”På seg selv kjenner man IKKE andre”.
Og likevel skal jeg ikke skjule at jeg har en agenda når jeg skriver og taler. Jeg har en overbevisning om at det finnes en større sannhet og en større mening med livet mitt. Og den snakker jeg ganske frimodig om. Det er ikke en sannhet jeg ville ha klart å grave fram ved å lete inne i meg selv etter svar. Og derfor er det heller ikke bare en privat sannhet og en privat mening som jeg mener bare er riktig for meg. Det ville ha vært egoistisk av meg å tenke slik. Din frihet skal du hegne om og ta vare på. Og den ønsker også vi å beskytte. Samtidig vil vi løfte fram også verdiene "mening" og "fellesskap", og vi vil gi innhold til disse ordene. Vi ønsker å praktisere og erfare mening og fellesskap sammen.

Utover denne våren kommer jeg på gudstjenestene til å dele tanker om meningen med livet, sett fra en kristen livsforståelse. Og du er velkommen til å delta i våre forskjellige gruppe-fellesskap i menigheten der temaet vil være nettopp dette. Vi benytter Alpha-kurset som inngangsport til en rekke sentrale temaer i den kristne tro. En sentral verdi i Alpha-opplegget er at vi øver oss på å gi hverandre rom for spørsmålene og tvilen. Vi verdsetter din frihet til å være underveis. Dette er en fin anledning for nye mennesker til å utforske både hva vi kristne tror på og hva det vil si å være en del av et kristent fellesskap.

Godt Alpha-semester!

Hilsen Vidar prest

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184. Kontakt oss...