Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Et deltagende fellesskap...
Tjenester
Barn
Egypt
Stipend
Aktiviteter og tjenester - et tilbud for deg!
(Trykk [+] for å se mer...)

Barnearbeid i gudstjenesten

Tigerklubben

Ungdomsarbeid

Koordinator

Velkomst

Nattverdutdeling

Dekorgruppe

Lovsangsteam

Teater

Lyd

Projektor

Bønnegrupper

Cellegrupper

Show It!

Givertjeneste

Menighetsrådet

Web


Vi har bruk for deg...

Bymenigheten - Sandnes er et deltagende fellesskap, der alle tjener med sine nådegaver, får utvikle sine gaver og blir fulgt opp i tjenesten.

Tjene hverandre

Dersom en menighet skal fungere, trenger vi hverandre som medarbeidere. Som kristne er vi blitt satt inn i en ny familie (Ef. 2,19). I en familie har alle sine oppgaver og ansvarsområder. Alle er like viktige og bør finne sine gaver og tjene med dem i fellesskapet.

Alle kan

I Guds familie trengs alle. Dersom Gud hadde valgt å bruke bare perfekte mennesker, ville han ikke hatt noen å bruke.
Tjenesteledere!
Vennligst sjekk informasjonen som står om "din" tjeneste og gi beskjed om feil og endringer, telefon, e-post, osv, så blir det rettet opp :-)
Send en e-post til:








Finner du ikke en tjeneste som passer? Da kan du starte en selv (så lenge den stemmer med visjonen og verdiene våre).

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184,