Gudstjeneste hjemme i din stue!

Se gudstjenesten her:


Web-gudstjeneste - søndag 29. mars 2020

Hør og se flere!

Gudstjeneste på web!

Gudstjenesten ble sendt søndag 29. mars og det var mange som fulgte med direkte! Fikk du ikke sett sendingen - da kan du se den her!

Tema for gudstjenesten er "Faste og prøvingstid": Fastetid, karantene (som betyr førti) og Jesu førti dagers prøvingstid i ødemarken (Matt. 4.) - Hvordan er dette også vår fortelling?

Medvirkende: Thone Eldøy, Atle Hundsnes og Hans Lie (sang/musikk). «Liturger»: Ulla Hundsnes Eldøy, dukken Sam og prest Vidar Mæland Bakke. Reportasjeteam: Frosken og Anne Marie Vik Røise. Teknisk team: Magnus Straume og Hans Lie.


Kontakt oss! Facebook ...

Samlinger og gudstjenester som var planlagt i Bymenighetens regi framover er inntil videre avlyst.
(Flere detaljer lenger nede på siden.)

"Spirer" fra Vidar
"Spirer på nye flater - "Vi er i en nasjonal krisesituasjon. Mange kjenner både frykt, angst og motløshet..." Slik ...  Les mer ...


Vidar liker å plante små ordfrø, se hva de blir til. Noen ord­spirer finner veien til Spires Podd. Ord til håp, opp­muntring og etter­tanke! Hør dem her!

Konfirmant 2020/21!
Konfirmant i Bymenigheten 2020/21! - NOE FOR DEG? Bli med på et nytt og spennende opplegg!
HUSK!
Givertjeneste
Ønsker du å komme i gang med givertjeneste?

Trenger du en samtale med noen? Har du et praktisk behov?

Ring eller send en sms til prest Vidar på 40146184, så ringer han deg opp igjen, eller formidler til en av de andre i teamet.

Forebygging av koronasmitte i Bymenigheten - Sandnes

I overensstemmelse med vedtak gjort av prost og kirkeverge i Sandnes, gjelder følgende for Bymenigheten - Sandnes inntil videre:

1. Gudstjenester og samlinger som var planlagt i Bymenighetens regi framover er inntil videre avlyst. Følg med på nettsider og Facebook for digital formidling gjennom «streaming», filmsnutter, podcast og lignende som kan benyttes i tro på hjemmebane.

2. Planlagte Dig-samlinger, Dig Junior-samlinger og konfirmantsamlinger er avlyst i samme tidsperiode. Også her kan det bli aktuelt med alternative formidlingsmåter.

3. Cellegrupper / grupper i hjemmene må også avlyses / utsettes i denne ekstraordinære perioden. Vi anbefaler å holde kontakt med de du er i et fellesskap med på andre måter.

4. Konfirmasjon: Bymenigheten retter seg etter anbefalingene fra sentralkirkelig hold vedrørende konfirmasjons­gudstjenester. Konfirmasjonen 9. mai i Gand kirke er utsatt. For Ganddalen menighet og Bymenigheten - Sandnes sine konfirmanter er konfirmasjonsdatoen nå fastsatt til lørdag 22. august i Gand kirke. Vi satser på å kjøre tre gudstjenester som opprinnelig planlagt, og dere vil få tildelt det samme tidspunktet som dere skulle ha hatt den 9. mai. (Ved alvorlig sykdom i familien, om noen kan dø før høsten, kan det gis dispensasjon for enkeltkonfirmanter. Der det måtte være aktuelt, lager vi til seremonier for en og en konfirmant m/familie. Max 50 personer.)

5. Vi oppfordrer hele menigheten til å be for situasjonen i landet vårt. Som menighet ønsker vi også å være i fremste rekke når det gjelder å vise folk rundt oss oppmerksomhet, raushet og omsorg i en annerledes tid.

Hilsen Bymenighetens ledelse
v/ Henry Ove Berg, Vidar Bøhn og Vidar Mæland Bakke


Ta kontakt med oss - det blir vi glade for!


Hovedprest og daglig leder
Vidar Mæland Bakke
Mob: 401 46 184
E-post:


Ungdomspastor/ adm.sekretær
Fokus: Konfirmant­arbeid
Ariane Caixeta-Thingnæs
Mob: 465 60 041
E-post:Ungdomspastor Fokus: Dig ungdomsklubb
Raymond Bicaglia Nesse
Mob: 971 29 941
E-post:


Barne- og familiepastor
Anne Marie Vik Røise
Mob: 984 49 147
E-post:

Du finner flere kontaktpersoner på tjenestesiden!

"Priska & Akvila-stipendet"
Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker vi å oppmuntre og støtte oppstarten av nye menigheter og misjonale fellesskap i Norge.
Tilbud for deg!
"Bymenigheten er et deltagende fellesskap!" - prøv ut en av våre aktiviteter og tjenester.
Noen nyttige lenker
VIL DU BLI MEDLEM?
Vil du bli medlem fyller du ut innmeldingsskjemaet og leverer det til daglig leder / prest Vidar.


Diakonalt nærvær

Over hele landet iverksettes det tiltak for å hjelpe naboer, eldre, ukjente. Noe skjer uorganisert i våre egne bydeler. Derfor har du kanskje ventet på å høre hvordan vi som kirke kan være synlige i lokalsamfunnet akkurat nå.

Som medlem av menighetsnettverket Agenda1 Sandnes ønsker vi i fellesskap å rekke ut våre hender til byen i den situasjonen som har oppstått. Agenda1 Sandnes består av Bogafjell kirke, Bymenigheten, Familiekirken, Figgjo menighet, Fredheim, Ganddalen menighet, Klippen, Riska kirke, Sandnes Frikirke og Salem Ganddal. Les mer på www.agenda1.no.

Som menighetsnettverk inviterer vi nå til "Dugnad med #hjerteforsandnes". Hjerte for Sandnes er en ideell organisasjon (tilknyttet menigheten Klippen). Denne organisasjonen ønsker å ha en bred profil hvor alle typer organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan engasjere seg i å gjøre byen bedre å bo i. Les mer på www.hjerteforsandnes.no.

Sandnes kommune har henvendt seg til #hjerteforsandnes for å nå ut til de som trenger det mest. Nå trenger #hjerteforsandnes flere hender og føtter enn tidligere! Derfor er det her vår menighet ønsker å rette vår diakonale oppmerksomhet, utover "egne rekker".

Hvordan?

Til å organisere dette arbeidet har vi opprettet en egen Facebook- side: "Dugnad med #hjerteforsandnes". Ønsker du å bidra, søk opp siden og "like". Følg med på oppdateringer. Til denne FB-siden vil det også være mulig å melde behov, av praktisk eller sosial karakter.

Du har nå mulighet til ...

Har du tid, kapasitet og anledning er det bare å følge Facebook-siden.


Sjekk søndagsskolens YouTube-kanal!


Noen av våre viktige støttespillere:

ByMenigheten - Sandnes
Postadresse: Postboks 3046, 4392 SANDNES
Besøksadresse/kontor: Lundegeilen 18, 4323 SANDNES

Telefon: 401 46 184. E-post:

Fakturainformasjon:
Vi ønsker fortrinnsvis å motta faktura som EHF, med kunde-ID: 9908:988342475
Har dere ikke mulighet til å sende faktura som EHF, kan den sendes som PDF-vedlegg på til oss.