Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Tjene hverandre i små fellesskap...
Bli med!
Samtaleark

Cellegrupper!

Cellegruppene er smågrupper som samles hver 14. dag i hjemmene til sosialt samvær, litt mat, åndelig fellesskap, bønn og samtaler ut fra gudstjenestens tema.

Cellegruppene i Bymenigheten er...

- Et sted der vi tjener hverandre med ord og handling (INN)
- Et sted for åndelig vekst (OPP)
- Et sted å invitere nye med (UT) og gjerne gjøre noe godt for noen utenfor menigheten

Bymenigheten består av cellegrupper. Cellegruppene er kjernen i menigheten.

Det er et mål at alle er med i en cellegruppe. Det skal alltid være plass til nye i cellegruppene. Snakk med en av oss i menigheten eller med presten og bli med!

Lokale fellesskap

Cellegruppen er menigheten i nærmiljøet. Hver cellegruppe er helt og fullt et ekte kristent fellesskap. Et par ganger i semesteret er det også nattverd i gruppene.

Prioritert

Cellegruppene er et forpliktende fellesskap, og vi prioriterer samlingene. Cellegruppene har en leder og en medleder. Gruppene deles når de vokser seg store (ved 10 - 12 personer). Det er derfor de kalles cellegrupper.

Cellegruppene prøver å gjøre ting også utenom samlingene, som å gå på tur, på kino, ut å spise, osv.

En gang eller to i semesteret har gruppene også praktisk ansvar i gudstjenesten (les mer til høyre).

Godhet med gruppen

Vi ønsker å være en raus og utadrettet menighet som ikke "er seg selv nok". En gang i semesteret gjør cellegruppen sammen noe godt for noen! Vi trener på å ta noen skritt "ut av båten".

Cellegruppeoppgaver

Cellegruppene har oppgaver på rundgang i gudstjenestene. Les om oppgavene her: Cellegruppeoppgaver_Bydelshus.pdf


Kontaktperson for cellegruppene:
Vidar Bakke, mobil: 401 46 184,
e-post:


De to "vingene" på flyet...
En menighet trenger både den store samlingen (gudstjenesten) og de små fellesskap (gruppene). Slik cellene i kroppen er livsviktige byggesteiner i alt liv som vokser, er cellegruppene helt nødvendige byggeklosser i menighetslegemet.

ByMenigheten - Sandnes - Kontakt oss!