Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Trodde du at alle kirker var like?
Program
Ny her?
Kontakt oss!
Si din mening
Ta kontakt - det blir vi glade for!

Hovedprest og daglig leder

Vidar Bakke
Mob: 401 46 184
E-post:

Ungdomspastor

Ariane Caixeta-Thingnæs
E-post:

Barne- og familiepastor

Anne Marie Vik Røise
Tlf: 51 66 84 93
Mob: 984 49 147
E-post:

Leder menighetsrådet

Oddbjørn Folde
Mob: 975 95 088
E-post:

Du finner flere kontaktpersoner på tjenestesiden!

Kontoret i Lundegeilen 18ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184,