Tilbake

Gode verktøy

OPP - INN - UT

Et liv i balanse:

OPP = Søke Gud
OPP handler om å rette blikket mot Gud i bønn og gi ham vår oppmerksomhet. Tilbedelse, ta imot Guds nåde, lese Guds ord (se også "LOGG" nedenfor).

INN = Styrke fellesskapet med Guds barn
INN er stedet hvor vi lytter til Bibelen og hverandre og forsøker å trenge dypere inn i temaet. Dele tanker med hverandre, stille spørsmål, være åpen.

UT = Strekke seg ut til mennesker som er dyrebare for Gud
UT fokuserer på våre handlinger og mål. Å la det vi har lyttet til, lest og snakket om, få praktisk betydning for oss selv og andre utenfor gruppen. Ta utfordringen, la troen din bli utadvendt. (Se også "BRO" nedenfor.)

L O G G

En annerledes måte å lese bibelen på:

LES
OPPDAG
GJØREMÅL/GJENSKINN
GJENSVAR

LOGG verktøyet gir deg tid til å finne skatter og utfordringer i bibelen, og Gud får en sjanse til å minne deg om noe Han ønsker å si deg.

Det er nok ikke like naturlig for alle å lese en tekst sakte - og flere ganger, men kanskje får Den hellige ånd da en mulighet til å vise oss noe som Gud vil si oss gjennom ordet.

"Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere." (Joh 14, 26)

Bruk gjerne en penn og skriv ned dersom du stopper opp for noe spesielt, blir minnet om noe, eller har spørsmål til det du leser.

LESNING
- Les bibelteksten langsomt, gjerne flere ganger, og be Den hellige ånd vise deg noe ...

OPPDAGELSER
- Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske, eller noe du vil vite mer om ...

GJØRE/GJENNSKINN
- Gjenskinn i mitt liv, noe bibelteksten minner meg på ...
- Minner bibelteksten meg på noe jeg skal gjøre nå? Noen å snakke med?

GJENSVAR
- Gjensvar er det du vil si til Gud om dette.
- Dette vil jeg si til Gud nå!

B R O

Vi bygger bro til mennesker gjennom:

BØNN
RELASJONER
ORD

I cellegruppene bruker vi BRO-verktøyet under UT-delen, for å hjelpe og ansvarliggjøre hverandre. Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer også på dette området:

BØNN
- Hvem ber du for?

RELASJONER
- Har du hatt kontakt med dem?

ORD
- Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til menigheten?


ByMenigheten - Sandnes - Kontakt oss!