Tilbake
En "spire" fra Vidar - 12.09.2019

Takkebønn for arbeidet

Gud, vi takker for at du velsigner oss gjennom andres arbeid:
Arbeid som gir oss klær,
mat og husrom,
mulighet til å reise
til å lære
til å kommunisere og utveksle kunnskap
til å skape ting,
til å holde høytid og fest.
Gud, hjelp oss å gjøre alt dette til din ære.
Jesus, du arbeidet og virker.
Når vi går til vår arbeidsplass,
måtte vi da få kjenne ditt nærvær.
Gi oss nåde til å formidle fred på arbeidsplassen.
Gi oss på ny kunnskap og godhet som kan inspirere oss i arbeidet.
I Jesu navn, amen.

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184. Kontakt oss...