Tilbake
En "spire" fra Vidar - 25.04.2019

Så lenge det er håp


”Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.” (1 Kor 15,19-21)

«Uansett hvor dårlig livet er, finnes det alltid noe du kan gjøre og lykkes med. Så lenge det er liv er det håp», sa den berømte vitenskapsmannen Stephen Hawking som gjorde banebrytende oppdagelser innenfor moderne fysikk og kosmologi.

Kort tid etter at Hawking fylte 21 år ble han diagnostisert med en uhelbredelig sykdom som bandt ham til rullestolen. Den tok senere fra ham alle muligheter til å kommunisere direkte med omverdenen. Da sykdommen brøt ut ble han forespeilet et kort liv. Geniet pekte nese til realistene og rakk å bli syttiseks før han døde i 2018. Han viste hvilken kraft som finnes i håpet, når ulykken rammer som hardest.

Men selv for den ukuelige Hawking gikk det en grense for håpet ved livets avslutning. Tross en unik åpenhet for universets mysterier, avviste han troen på en personlig Gud. Det respekterer jeg.


Med utgangspunkt i et kristent livssyn velger jeg å snu opp ned på uttrykket, «så lenge det er liv, er det håp». Jeg sier: «Så lenge det er håp, er det liv».

Håpet mitt henter ikke næring fra kroppens signaler. Håpet mitt er forankret i Guds løfter i Jesus Kristus. I mitt univers er det håp også når livet ebber ut og avsluttes. Når døden inntreffer, brått og brutalt og alt for tidlig, eller sent i livet. Det er liv, og det er håp, både før og etter døden.

Takk, Gud, for at håpet i Kristus ikke bare gjelder for dette livet. Gi meg del i det håpet som aldri rokkes av livets skiftende omstendigheter. La ditt rike komme her hos meg i dag, så jeg med beina på jorda kjenner smaken av himmel.

Vidar Mæland Bakke
Prest i ByMenigheten

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184. Kontakt oss...