Vi ønsker å være en raus menighet ...

Søk støtte fra "BMS-Fondet"!

Med «BMS-fondet» ønsker ByMenigheten - Sandnes å være en proaktiv støttespiller for misjon og menighetsplanting både i og utenfor eget land. Fondet vil prioritere bidrag til:

  • ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en oppstartsfase av en ny menighet eller et misjonalt fellesskap
  • kristen gründer-/entrepenørvirksomhet som bidrar til å bygge broer mellom kirke og samfunn
  • nye diakonale initiativ som ønsker å gjøre Jesu nærvær synlig og konkret for mennesker i dag

Er dette aktuelt?

Søknad kan sendes på til Vidar M. Bakke og behandles fortløpende av Menighetsrådet.

Ring gjerne prest / daglig leder Vidar M. Bakke, tlf. 401 46 184 hvis du har spørsmål.

Bildet er hentet fra Oslo International Church som er en av menighetene vi har støttet ...

Søknader med kort beskrivelse av prosjektet, målsetting og tiltak mottas gjennom hele året.

Bidragene skal ikke gå til lønn eller generell driftsstøtte.

Fondets inntekter kommer fra 5% av Bymenighetens samlede givertjeneste og sponsorbidrag.