En "spire" fra Vidar M. Bakke - 05.12.2019

Kjært barn har mange navn...: Immanuel.

«Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» (Jes 7,14).


Var det Jesus eller Immanuel barnet skulle hete?

Evangelisten Matteus slår fast at Jesu fødsel er en oppfyllelse av Jesaja-profetien, selv om han også rett før skriver at engelen ga Maria beskjed om å kalle barnet for Jesus. Matteus lar denne indre motsetningen stå der. Det kan vi også gjøre.

Det er nemlig den symbolmettede betydningen av navnet Immanuel som er viktig for Matteus, noe han understreker med å oversette navnet til gresk: «Det betyr: Gud med oss» (Matt 1,23).

Men har ikke dette begrepet en skummel brukshistorie i kirke og samfunn? «Gud er med oss!» Jo. Til ulike tider har det vært et slagord for militante nasjonalistiske holdninger. Også som enkeltmennesker og fellesskap kan vi ubevisst komme i skade for å gjøre Gud eksklusiv, plassere ham på «vårt lag», bruke «Gud» nærmest som et ekstra våpen i en konflikt.

Egentlig har navnet stikk motsatt betydning. Ved Jesu fødsel tar Gud bolig i snekkerverksteder og fiskebåter. Han flytter inn i våre nabolag. Kommer vanlige mennesker helt nær.

Jesus velger likevel å bruke sine etterfølgere og sin kirke til å gi dette nærværet munn, hender og føtter. Helt til slutt i Matteus-evangeliet (kap. 28) dukker nemlig navnet opp igjen, lett forkledd, når Jesus tar avskjed med disiplene. Etter å ha gitt dem det «umulige» oppdraget å starte en verdensbevegelse, gir han et løfte: «Og se, jeg er MED DERE alle dager inntil verdens ende.»

Velsignet adventstid!

Hilsen Vidar Mæland Bakke

(P.S. Denne andakten er del av en serie i 24 deler over ulike navn og titler på Jesus i Bibelen. Serien går som daglige andakter i Stavanger Aftenblad nå i hele desember, og finnes også på Facebook-siden «NavnePuslespillet».)


Vidar Mæland Bakke er hovedprest og daglig leder i Bymenigheten - Sandnes. Han har en blogg som heter "Spires plass" der du kan lese flere "spirer" fra hans ordbruksarbeid. Han har utgitt boka "Disippelrytmer".

ByMenigheten - Sandnes

KONTAKT OSS!