Spirer fra Vidar prest  

Tusen måter å si jeg elsker deg på

Det sies at det finnes tusen måter å si "jeg elsker deg på". Her er noen av dem:

“Jeg savner deg.” “Vær forsiktig.” “Ha en god kveld.” “Jeg tenkte akkurat på deg.” “Det står mat klar til deg i ovnen.” “Si fra når du kommer hjem.” “Ta med deg en paraply.” “Vil du ha en kopp med kaffe?”

I en podkast nylig snakket jeg om at vi mennesker kan ha mange måter å uttrykke troen vår på. Det går også an å kalle dette for trosspråk eller kjærlighetsspråk i møte med vår Skaper og Far og hans sønn Jesus.

Forfatteren Gary Thomas beskrev dette på sin måte i den moderne klassikeren «Sacred Pathways: Nine Ways to Connect with God” som kom ut første gang i 1996. Her tok han utgangspunkt i det dobbelte kjærlighetsbudet om at vi er kalt til å elske Gud og vår neste som oss selv. Så lister han opp ni ulike måter å elske Gud på, og mener at mennesker ofte vil ha en preferanse for en eller flere av disse.

I en av de ofte leste oppstandelsestekstene i Det nye testamentet, Johannes kapittel 21, åpenbarer Jesus seg plutselig for flere av sine disipler på stranden ved Tiberiassjøen, i det området der de noen år før hadde startet sin vandring med Mesteren. Det er i et fortrolig øyeblikk mellom Jesus og Peter etter en heftig fisketur og et dagligdags måltid på stranden, at Jesus spør: Elsker du meg? Jesus stiller spørsmålet to ganger på denne måten, og en tredje gang med ordene «Har du meg kjær?» Og like mange ganger svarer Peter, med litt andre ord: «Ja, du vet at jeg har deg kjær». Stort tydeligere kan ikke et kjærlighetsspråk mellom to mennesker være.

Det er sannsynligvis ikke alle dere som leser dette som ville ha funnet det like naturlig å ta så store ord i munnen deres overfor Jesus. «Jeg elsker deg!» Og samtidig tror jeg fullt og fast at bare i denne fortellingen fra kapittel 21 kan vi finne gjemt en rekke andre av de nevnte tros- og kjærlighetsspråkene som Gary Thomas beskrev i sin bok. Jesus både uttrykker sin kjærlighet og disiplene får anledning til å vise den tilbake – på svært så ulike måter.

La oss gå litt på jakt i teksten.

I NATUREN
For mange mennesker er det lettere å kjenne Guds kjærlighet ute i naturen enn innendørs.
Det har å gjøre med en viktig del av det å være typiske «sansere». Sanserne tar inn Guds kjærlighet på en særlig måte gjennom sitt sanseapparat. Gjennom syn, hørsel, lukt og berøring. Legg merke til at Jesus i denne fortellingen åpenbarer seg for disiplene utendørs. Mens de er ute og fisker, roper han til dem fra stranden.

VIA SANSEAPPARATET
Det som skjer i det følgende er uttrykk for et annet kjærlighetsspråk fra Gud – gjennom Jesus, nemlig et mektig sansbart under. På mirakuløst vis fylles garnet med fisk, etter at de rett før har opplevd å ikke få noe. For de typiske sanserne, disse som på en særlig måte får sin tro bekreftet gjennom erfaringer i det ytre rom, må dette ha vært et voldsomt sterkt vitnesbyrd. Det er da de forstår at det er Jesus som står der på stranden.

Noen kloke mennesker vil ofte advare mot en alt for sterk opptatthet av ytre og sansbare erfaringer av Gud i vår verden. De vil si at det ikke skal være nødvendig å empirisk føre bevis for Guds eksistens. Det er jo like sant at Jesus døde på korset for våre synder og stod opp igjen, uavhengig av om han demonstrerer tegn og under for oss her og nå. På en måte har de helt rett. Vi skal ikke gjøre oss avhengige av slike sansbare erfaringer for å tro på Jesu frelsesverk for oss. Ikke desto mindre hender det titt og ofte at Jesus kommer sanserne i møte og gir dem i glimt en påminnelse om at han er glad i dem. At han ikke har glemt dem. Kanskje er du en av dem som trenger slike synlige håndtrykk fra Jesus. Det kan også være krevende for sanserne å oppleve tørketider der Jesus synes borte, når de ikke får slike synlige tegn på hans eksistens.

FEIRING OG ENTUSIASME
Peter reagerer på det som skjer med et annet kjærlighetsspråk: Entusiastens språk. Han kaster seg i vannet av bare begeistring og svømmer inn til land. Typisk entusiasten. Spontan, ut av boksen, full av hengivenhet. Entusiastene elsker å feire Jesus. De elsker fest og glede. Hvorfor er dere så forknytte der dere sitter i benkeradene, sier entuasiastene. Har vi ikke en god Gud vi kan feire?

SYMBOLER OG MINNER
Men Jesus viser rett etterpå at han også ser viktigheten av det helt enkle og jordnære kjærlighetsspråket.
Kom og få mat, sier han. Og da tar han disiplene rett inn i hverdagen igjen. Her møter disiplene en konkret og livsnær omsorg fra Jesus – uttrykt gjennom brød og fisk på et bål. Men her er også et annet trosspråk gjemt: Nemlig liturgiens og symbolenes språk. Gjennom å dele brødet, minner Jesus dem på det han gjorde den siste kvelden før han døde, da han innstiftet nattverden og sa: Gjør dette til minne om meg.
Han lærer dem stadig å venne seg til det livet de skal leve når han ikke er synlig i blant dem. For mange kristne er det å minnes hva Gud har gjort i historien – gjennom liturgien, sakramentene og bibelhistoriene den sterkeste måten å erfare Guds kjærlighet på. Slik møter de han som er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Er du en som særlig blomstrer der dette trosspråket lever?

GJENNOM FØLELSER OG ET INDRE LIV
Den intime samtalen mellom Jesus og Peter har vi allerede vært inne på. For å sette et fint navn på det, er vi her inne i det kontemplative eller det emosjonelle språket. Vi finner det igjen i den stille og frie bønnen, i den enkle lovsangen og i inderligheten som kan prege mange kristne fellesskap.

AKTIVISME
Men selv om Jesus ber om et gjensvar fra Peter, er det ikke først og fremst ordene hans som er viktige. De også. Men det Jesus særlig ber om, er at Peter skal «fø hans lam». Kjærligheten skal få munn, hender og føtter gjennom Peter, når han bes om å gi videre Jesu kjærlighet til alle som kommer til tro på ham. Det er aktivistens kjærlighetsspråk.

FORSTÅELSE OG FORNUFT
Sist, men ikke minst, er det nok slik at mange av dere som leser denne gjennomgangen min kan finne den alt for analyserende og rasjonell. Er det slik man skal dissekere en vakker bibeltekst, kan du tenke? Men andre av dere setter nettopp pris på å få undervisning til hode og hjelp til ettertanke, for Gud åpenbarer seg på en særlig sterk måte for dere når dere får mat til tanken og forståelsen av Guds ord og hjelp til å se sammenhenger i tilværelsen.

Det er sannelig godt at Jesus har minst tusen måter å si at han elsker oss på. Flere enn de jeg har kommet på her. Og vi har utallige måter vi kan bekrefte vår kjærlighet til ham på.

Hvilket språk faller lettest for deg?
Må Herren velsigne deg der du er.

Hilsen Vidar prest


Ordspirer

"Ordbruksarbeid" fra Vidar prest

Jeg liker å plante små ordfrø, se hva de blir til. Noen av ord­spirene finner sin vei inn i talene mine. Mange blir først og fremst værende som spirer på bloggen SpiresPlass.no og noen finner veien hit til «Spires Podd». Kom gjerne innom hvis du kan trenge noen ord til håp, opp­muntring og etter­tanke!

 Det blåser en pinsevind over landet (6 min) - «Det blåser en pinsevind over landet», åpner Vidar med i dagens «spire». Hvilke følelser og tanker vekker en slik setning hos deg?

 Bibelen på tretti ord (11 min) - Er det mulig å oppsummere den kristne tro på tretti ord, spør Vidar i dagens «spire».

 Kongen er død. Kongen leve. (6 min) - Alle øyne har vært rettet mot kroningsseremonien i Storbritannia i det siste. I denne «spiren» tar Vidar utgangspunkt i Jesaja kapittel 6 og det mektige synet av Herren på sin trone. Hva kan det bety at kapittelet starter med å nevne en annen konge?

 Tusen måter å si jeg elsker deg på (8 min) - I denne «spiren» snakker Vidar om at Jesus har tusen måter å fortelle at han elsker oss på. Noen av disse måtene mener han å finne gjemt i Johannes-evangeliets kapittel 21, da Jesus møter disiplene ved Tiberiassjøen etter oppstandelsen.

 Hvilket språk snakker troen din? (6 min) - Hvordan foretrekker du å kommunisere med Gud? Hva er ditt trosspråk? Dette spør Vidar om i dagens «spire».

 Så lenge det er håp (3 min) - Vi er i påsketiden, og i den anledning leser Vidar et stykke fra sin bok «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket». Stykket har han kalt, «Så lenge det er håp».

 Den lengste fredagen, den mørkeste lørdagen, den lyseste søndagen (5 min) - «Det er et mysterium gjemt i det aller tyngste mørket. Mysteriet om en kjærlighet som seirer. Mysteriet om at døden rommer håp», sier Vidar i denne påskevandringa i ord.

 Gjør dette til minne om meg (5 min) - «Gjør dette til minne om meg», sa Jesus den første gangen. Det gjorde vennene til Jesus. De overleverte, sier Vidar i denne «spiren» om påsketradisjoner. Hvordan overleverer vi?

Vis flere ordspirer (totalt: 299)

Abonner på Spires Podd
Hvis du er interessert i å følge med på Spires Podd og få jevnlige drypp fra Vidar prest, kan du abonnere direkte på Spires Podd i iTunes. Følg linken: //podcasts.apple.com/no/podcast/spires-podd/...

Ordskifter

Braut & Bakke

Når samfunnsdebattant, skribent og lektor Sofie Braut og prest og ordgyter Vidar Mæland Bakke møtes over en kaffekopp, har de ikke vanskeligheter med å finne ting å snakke om. Høsten 2022 startet de podkast­prosjektet "Braut og Bakke".

 Ordskifte med Braut & Bakke (35 min) - «Tim Keller, Vigeland-vekkelsen og pinsens paradokser.» Dette er tema for Sofie Braut og Vidar Mæland Bakke i denne podkasten.

 Ordskifte med Braut & Bakke (36 min) - «Om lykkeindeks, livsmening og påskens budskap» For noen uker siden ble FN's lykkeindeks for 2022 offentliggjort, der Finland kom på 1. plass og Norge på 7. plass. I denne utgaven av «Ordskifte med Braut & Bakke» snakker de to snakkesalige vennene om lykke. Hvordan møter vi disse lykkekriteriene fra et kristent perspektiv og hvordan kan påskebudskapet være en kommentar til FN's lykkeindeks?

Vis flere Braut & Bakke podcaster (totalt: 8)

Andre ordskifter

«Takk for skiftet!» er en ny podkast-serie der jeg ønsker å gi rom for det gode ordskiftet om kristenlivet og troens plass i samfunnet. Her vil det komme nye episoder etterhvert som vi har hatt interessante personer innom vårt studio.

 Takk for skiftet, Thomas Aas Pedersen (28 min) - Vidar møter pastor i Misjonskirken Bryne, Thomas Aas Pedersen for en prat om hva Thomas mener med det han kaller enkelt og overkommelig andaktsliv.


PTRO PREST?

Hva er "pTro-presten"? Hør Vidar prest fortelle hvorfor han begynte å samarbeide med radiokanalen "pTro" for å få forkynnelse og formidling av budskapet ut til flere enn "kjernemenigheten":


Vidar Mæland Bakke er hovedprest og daglig leder i Bymenigheten - Sandnes. Han har en blogg som heter «Spires plass» der du kan lese flere "spirer" fra hans ordbruksarbeid. Han har utgitt bøkene «Disippelrytmer», «Gi mine øyne lys» og «Kristusbrikker».