Spirer fra Vidar prest  

La barn være barn

Øyeblikket på fødestua når barnet ankommer verden kan ikke beskrives med ord, men må oppleves. Ikke bare oppleves, men også deles. Det nyfødte barnet har i vårt samfunn høy status uavhengig av om det er jente eller gutt. Foreldre, familie og venner gleder seg over den nyfødte.
Slik har det ikke alltid vært. Jentebarn hadde lavere status enn guttebarn og fikk ikke mulighet til utdannelse eller tilgang til det offentlige liv. Barn av slaver ble sett på som eiendom og hadde bare verdi som arbeidskraft. Barn som ikke var ønsket kunne man kvitte seg med. De kunne bli satt ut i skogen eller druknet.

Midt i denne tiden er det Jesus blir født som et lite, fattig barn og lagt i en krybbe. Barnet i krybben blir hyllet som konge av mennesker fra ulike samfunnslag. Jesus snur opp ned på hierarkiet og gjør barna til forbilder: «Hvem er den største i himmelriket?» «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» «Men den som lokker til fall en av disse små...»

Disse historiene forandret verden. Barn ble sakte men sikkert regnet som mennesker med samme verdi som voksne. Den første kristne kirke tok dette på alvor. De startet de første barnehjemmene og begynte å gi barna opplæring i den kristne tro. Dette ble forløperen for skolevesenet vi har i dag.
Det var faktisk en av mine lærere i kirkehistorie på Misjonshøgskolen (nå VID), Odd Magne Bakke som for noen år siden gjorde viktig forskning på dette området. Bakke er foresten ikke i slekt med meg, om du skulle lure på etternavnet. Odd Magne påviste hvor avgjørende kristendommen var for synet på barnas verdi fra og med de første århundrene etter Kristus. Jesus forandret verden ved å løfte frem barna.

Det er litt ulike meninger blant folk i dag om hvordan det står til med barnas plass i kirke og samfunn.
På ett vis vil jeg si at min generasjon er mye flinkere enn forrige generasjon var til å være tilstede på barnas banehalvdel. Foreldre bruker mye tid på å følge barna på all verdens aktiviteter og heie dem fram.

Kanskje likevel denne voldsomme interessen for å heie frem våre barn kan ha skapt noen utilsiktede virkninger som paradoksalt nok hindrer barna i å få være bare barn? Det rapporteres om at mange barn går rundt med urealistisk høye forventninger på sine skuldre til å måtte være unike, helt spesielle. Men er ikke det bra, da? Var det ikke nettopp dette Jesus ba oss om. Ja, men på hvem sine premisser skal barna være unike og spesielle? De får høre at verden ligger for deres føtter. Og de mangler ikke oppmerksomhet og lys på seg. Men hva er det som driver deres ambisjoner og drømmer? Er det en sunn egenkjærlighet, eller er det en betinget kjærlighet der man er mål for noen andres behov for å sette avtrykk. Kan det være at vår tids misbruk av barn i noen grad kan handle om dette? Der barna før Jesus kom ikke ble regnet som mennesker før de var blitt nesten som voksne å regne, er kanskje vår tids utfordring at barna ikke får være barn, på egne premisser. De skal ta valg og slippes fri i de voksnes verden så alt for tidlig. Som enkeltindivider skal de måtte ta stilling til saker og ting, ja, også eksistensielle spørsmål som hvilken tro de skal tilhøre. I en fase av livet der troen først og fremst skal handle om tillit, kastes barna allerede i barneskolen ut i en jungel av valgmuligheter på livssynsområdet, og må stå opp og forsvare Gud, nærmest bære Gud, når det det egentlig handler om er å bli båret av Gud. Når det det skulle handle om var å bli båret av et fellesskap som tror.
Barna trenger friheten til å leke og utforske verden, uten å ta ansvar for dens framtid for tidlig. Kan det tenkes at det er når barna skal være voksne for tidlig at de blir deprimerte og utbrent?

Det finnes ingen generelle svar som passer for hele den oppvoksende generasjon. Men dette var mine tanker i dag i det jeg nok en gang ble møtt av Jesu myndige ord i Matteus 18: "Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. ..." Å ta barn på alvor er ikke å behandle dem som voksne. Det er å la dem få være barn. Og det er å lære av dem hvordan det er å være barn hos Gud.

Vidar prest


Ordspirer

"Ordbruksarbeid" fra Vidar prest

Jeg liker å plante små ordfrø, se hva de blir til. Noen av ord­spirene finner sin vei inn i talene mine. Mange blir først og fremst værende som spirer på bloggen SpiresPlass.no og noen finner veien hit til «Spires Podd». Kom gjerne innom hvis du kan trenge noen ord til håp, opp­muntring og etter­tanke!

 La barn være barn - og bli som barn (6 min) - På Jesu tid var ikke barna regnet som fullverdige mennesker. Er vår utfordring i dag en annen, nemlig at vi for tidlig innvier barna i det å være voksen, spør Vidar, når han tar for seg teksten om Jesus og barna.

 Mobben (4 min) - I denne «spiren» spør Vidar om de som stod rundt den blinde Bartimeus har noe til felles med mobberne som både barn, unge og voksne opplever å bli holdt nede av.

 Bartimeus (3 min) - I serien «Sprell levende fortellinger», har Vidar denne gang lest teksten om den blinde Bartimeus, og blir minnet om en episode fra studietiden.

 Porten inn til sauene (6 min) - Vidar utforsker bibelfortellingene som barna bruker i søndagsskolens opplegg «Sprell levende». Denne gang handler det om «Porten inn til sauene».

 Sprell Levenede Fortellinger (3 min) - I denne «spiren» reflekterer Vidar over likhetene mellom Guds ord og barna.

 Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium - del 4: "Nikolas og Nikea" (5 min) - I fire podkastepisoder forteller Vidar historien om Den egentlige Julenissen. Serien har han kalt «Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium». Her får du høre del 4, «Nikolas og Nikea».

 Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium - del 3: "Nikolas bekjenneren" (5 min) - I fire podkastepisoder forteller Vidar historien om Den egentlige Julenissen. Serien har han kalt «Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium». Her får du høre del 3, «Nikolas bekjenneren».

 Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium - del 2: "Nikolas den gavmilde" (5 min) - I fire podkastepisoder forteller Vidar historien om Den egentlige Julenissen. Serien har han kalt «Hilsen Nilsen. Den egentlige Julenissens evangelium». Her får du høre del 2, «Nikolas den gavmilde».

 Luke 24: Immanuelsløftet (2 min) - I aller siste luke i adventskalenderen samtaler Maria og Elisabet i dag om at Jesus fikk to navn av sine foreldre: Jesus Immanuel, som betyr «Herren frelser. Gud er med oss».

Vis flere ordspirer (totalt: 284)

Abonner på Spires Podd
Hvis du er interessert i å følge med på Spires Podd og få jevnlige drypp fra Vidar prest, kan du abonnere direkte på Spires Podd i iTunes. Følg linken: //podcasts.apple.com/no/podcast/spires-podd/...

Ordskifter

Braut & Bakke

Når samfunnsdebattant, skribent og lektor Sofie Braut og prest og ordgyter Vidar Mæland Bakke møtes over en kaffekopp, har de ikke vanskeligheter med å finne ting å snakke om. I høst har de startet podkast­prosjektet "Braut og Bakke".

 Braut og Bakkes Julespesial (30 min) - Podkast 5 med Braut & Bakke er en Julespesial. I løpet av denne halvtimen streifer de snakkesalige vennene innom både den egentlige Julenissen som levde på 300-tallet, om norske familietradisjoner i jula som bør bevares og noen som med fordel kan fornyes, om skolegudstjenester som er "folkekirken på sitt beste", i følge Bakke, og en gigantisk vegg-pryd av en kjent navnebror av Sofie i hennes hjemby. Sist, men ikke minst, får vi enda et godt sitat av Brauts store helt, C.S. Lewis.

 Ordskifte med Braut & Bakke - Podkast 4 (29 min) - Konfliktfritt kristenideal? Har "Grill en kristen"-prosjektet i Laget noen mening om revisjonen av bibeloversettelsen, der det bl.a. i Johannes-evangeliets kapittel 1 skal lyde: «Ordet ble kjøtt, og tok bolig iblant oss»? spør presten Vidar Mæland Bakke. Med Vidars flaue ordspill sporer podkasten nesten av før den har begynt, men prosjektleder for "Grill en kristen" Sofie Braut vil gjerne snakke om vi kristne burde tåle litt mer hete debatter og ikke være så redd for uenighet. Eller har vi et konfliktfritt kristenideal? Dette er tema for dette "Ordskifte med Braut & Bakke".

Vis flere Braut & Bakke podcaster (totalt: 5)

Andre ordskifter

«Takk for skiftet!» er en ny podkast-serie der jeg ønsker å gi rom for det gode ordskiftet om kristenlivet og troens plass i samfunnet. Her vil det komme nye episoder etterhvert som vi har hatt interessante personer innom vårt studio.

 Takk for skiftet, Thomas Aas Pedersen (28 min) - Vidar møter pastor i Misjonskirken Bryne, Thomas Aas Pedersen for en prat om hva Thomas mener med det han kaller enkelt og overkommelig andaktsliv.


PTRO PREST?

Hva er "pTro-presten"? Hør Vidar prest fortelle hvorfor han begynte å samarbeide med radiokanalen "pTro" for å få forkynnelse og formidling av budskapet ut til flere enn "kjernemenigheten":


Vidar Mæland Bakke er hovedprest og daglig leder i Bymenigheten - Sandnes. Han har en blogg som heter «Spires plass» der du kan lese flere "spirer" fra hans ordbruksarbeid. Han har utgitt bøkene «Disippelrytmer», «Gi mine øyne lys» og «Kristusbrikker».