Kom! Få! Gi!

Bymenigheten - Sandnes er en selvfinansiert, giverbasert menighet.

UTFORDRINGEN: Vi trenger  20.000  10.000 kroner mer inn hver måned for å beholde våre ansatte, og for å fortsette vår satsing på barn og unge!

Det siste halvannet året har vært en usikker og krevende tid for de aller fleste. Menighetsrådet er dypt takknemlige for alle dere som har hjulpet oss med å holde givertjenesten stabil, slik at vi har kunnet fortsette et aktivt menighetsarbeid på alternative måter, ikke minst ut mot barn og unge!

Samtidig har vi lenge visst at vi på sikt trenger ca.  20.000  10.000 kr mer inn hver måned for å beholde vår ansatte-styrke og fortsette med å videreutvikle vårt arbeid som en flergenerasjonsmenighet for Sandnes. “På sikt” nærmer seg nå med stormskritt!

Kostnadene har over tid blitt redusert til et minimum. Det er inntektene det må skje noe med nå. Vi tror det er mulig hvis mange er med og gjør litt hver! Kan vi løfte i flokk?

En vennlig utfordring går særlig til aktive i vår menighet som ikke har startet fast givertjeneste eller ikke endret på lang tid.

Menighetsrådet vil i løpet av høsten avgjøre om det må gjøres noe med stillingene våre. Det gir oss et mulighetsvindu på noen få måneder.

Pr. i dag har vi tre personer i lønnede stillinger (til sammen 2,7 årsverk). Til sammen 40% stilling dekkes inn med støtte utenfra, resten baserer seg utelukkende på givertjenesten vår.

Det beste og mest forutsigbare for menigheten er Avtalegiro:

Ønsker du å komme i gang med fast givertjeneste eller endre beløpet? Det er svært enkelt, og gjort på få minutter! Bare trykk på AvtaleGiro-knappen:

Ønsker du å endre det faste, månedlige beløpet? Det ordner du ved å trykke på Endre-beløp-knappen:

- da sender du en e-post til Givertjenesten ...

Trenger du praktisk hjelp eller har du spørsmål? Ta kontakt med Vidar Bøhn, mob: 901 70 224,


NOE AV DET DU ER MED PÅ GJENNOM DIN GIVERTJENESTE:


Livsnære og relevante gudstjenester

Vi bruker mye tid og ressurser på å skape inspirerende gudstjenester for alle generasjoner. Gudstjenestene overføres ofte også digitalt og kan følges både i “sann tid” og lastes ned og sees/høres i etterkant. I høst har vi også månedlige utendørs storfamiliesamlinger noen søndager det ikke er gudstjeneste, samt TimeOut Tirsdag for voksne hver tirsdag. Målet er alltid å skape utadrettede og livsnære møteplasser med relevant innhold og deltagende fellesskap, så flere blir kjent med Jesus og vokser i tro og kjærlighet.

Barnemenigheten

Så sant vi kan, starter vi gudstjenestene i lag i storsalen. Barna våre trenger samtidig et kvalitetstilbud på sine premisser. Det får de i aldersbestemte grupper, Minigjeng, Jungelgjeng og Tweens. Vi ønsker å holde et godt faglig og pedagogisk nivå og utruste våre ledere kontinuerlig.

Cellegrupper for barn, ungdom og voksne

Vi arbeider målrettet for å kunne tilby grupper for alle aldersfaser i menigheten vår. Her jobbes det mye med materiell-utvikling og lederoppfølging.

Dig Junior og Dig

Fredagskveldene er det enten Dig Junior eller Dig på Salem. Dette er vårt tweens- og ungdomsarbeid som når langt ut over menighetskjernen. Arbeidet med tilrettelegging og oppfølging av både unge og voksne ledere har høy prioritet hos våre ansatte.

Konfirmant i Bymenigheten

Årlig har vi plass til ca. 30 konfirmanter i vårt eget opplegg som gir oss en unik mulighet til å komme tett på ungdommer gjennom et helt år. Flere blir med videre i grupper og blir ledere etter konfirmantåret.

Diakonalt og digitalt nærvær

På Menighetshuset vårt i Lundegeilen 18 kommer et økende antall mennesker for å søke livsveiledning og sjelesorg, og det produseres ukentlige “spirer”, andakter og podkaster som legges ut på våre hjemmesider og sendes på radiokanalen pTro. Den når opp til 13 000 mennesker daglig over hele landet.

Hilsen Menighetsrådet i Bymenigheten


"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." (2 Kor 7,9)
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Bymenigheten - Sandnes (Den norske kirke) er omfattet av gavefradragsordningen. De siste årene gis det fradrag for gaver opptil kr 50 000 pr. person.