Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Vi vil hjelpe unge kristne kvinner i Egypt
Tjenester
Barn
Egypt
Stipend

Bymenighetens misjonsprosjekt i Egypt...

Sammen med "Åpne Dører" vil vi hjelpe unge kristne kvinner i Egypt til et bedre liv gjennom skolegang, trygghet og et selvbilde slik Gud ser dem!

"Mariam"

Mariam *) setter seg ned ved døren til det lille toroms huset deres og tenker tilbake på alle årene med hardt arbeid. "Hva har jeg gjort med livet så langt, og hvem er jeg?" undres hun. Det er kveld og et sjeldent fredelig øyeblikk da barna er i seng og mannen er sammen med venner på kafeen for å se en fotballkamp...

En liste med skuffende svar kommer opp i hennes trette tanker:

- Hun fikk ikke leve ut barndomstiden - hun lekte nesten aldri som andre barn gjorde!

- Hun hadde ikke fått gå på skole - hun kunne ikke lese eller skrive! Hun kunne ikke en gang lese Bibelen selv!

- Hun hadde aldri følt seg elsket eller satt pris på av noen - ikke av foreldrene, ikke av broren, ikke en gang av ektemannen, som nesten tenkte på henne som et møbel i huset!

- Naboene så på henne med forakt som en vantro kvinne - fordi hun var kristen!

- Selv om hun var tidlig i tjueårene, følte hun seg som om hun var i slutten av femtiårene. Livet hadde tatt mye fra henne og hadde knapt gitt henne noe.

Du kan lese mer om "Mariam" her...

Ikke enestående

Mariams liv er nesten som en kopi av livsveien til millioner av kristne egyptiske kvinner.

Hjelp og håp...

Noen av disse kvinnene får nå hjelp fra Egypts lokale kirker, som med støtte fra Åpne Dører (og Bymenighetens misjonsprosjekt) driver en tjeneste rettet mot kristne kvinner. Tjenesten gir en unik mulighet til å bli medlem av en bønnegruppe sammen med andre kvinner. I disse gruppene får kvinnene undervisning om Guds kjærlighet, og for første gang i deres vanskelige liv får de høre at de er verdifulle og unike mennesker skapt av Gud - hele mennesker med mange spesielle gaver, talenter og evner. De lærer å få et selvbilde i Guds bilde, ikke fra menneskene i samfunnet rundt dem.

*)Navn er pseudonymer, men dette handler om virkelige mennesker og vanlige hendelser i Egypt.


Åpne Dører

Åpne Dørers visjon er å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med å utbre evangeliet til jordens ender. LES MER ...

ByMenigheten - Sandnes - Kontakt oss!