Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Vi ønsker å være en raus menighet ...
Tjenester
Barn
Egypt
Stipend
Søk på "Priska & Akvila-stipendet"
Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker ByMenigheten - Sandnes å gi støtte til kursdeltakelse og ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en oppstartsfase av en ny menighet eller misjonalt fellesskap i Norge.

Stipendet skal ikke gå til lønn eller generell driftsstøtte.

Er dette aktuelt?
Send oss søknad med kort beskrivelse av prosjektet, målsetting og tiltak. Søknad sendes på e-post til og behandles fortløpende av Menighetsrådet. Ring gjerne hovedprest Vidar M. Bakke, tlf. 401 46 184 hvis du har spørsmål.

Bildet ovenfor er hentet fra Oslo International Church (http://internationalchurchoslo.com/) som er en av menighetene vi har støttet ...


Hvem var Priska og Akvila?
Navnet sitt har stipendet fått etter ekteparet Priska (Priskilla) og Akvila som omtales flere ganger i Det nye testamentet. De var Paulus' nære medarbeidere og var med på å plante nettverk av husmenigheter både i Korint, Efesos og Roma. (Les om dem i Apgj. 18, Rom 16,3-4, 1 Kor 16,19 og 2 Tim 4,19).


ByMenigheten - Sandnes - Kontakt oss!