Givertjeneste

Vi er en selvfinansiert, giverbasert menighet

Starte med Avtalegiro:

Ønsker du å komme i gang med fast givertjeneste? Det kan du enkelt ordne selv ved å trykke på AvtaleGiro-knappen:

Endre beløp:

Ønsker du å endre det faste, månedlige beløpet? Det kan du enkelt ordne selv ved å trykke på Endre-beløp-knappen:

- da sender du en e-post til Givertjenesten ...

(Husk å sjekke at beløpsgrensen din i banken er satt høyt nok for nytt trekkbeløp. Dette gjør du i din nettbank.)

Fordi du har lyst!
"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." (2 Kor 7,9)
Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger. Dette hjelper oss slik at pengene får mindre makt over oss. Vi ønsker å være rause og dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper.
ByMenigheten gir selv videre 10 % av alle gaver og inntekter.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med:

Kjell Martin Raknes, mob: 476 00 177, e-post:
eller:
Håvard Særheim, mob: 932 93 701, e-post:

Menighetens kontonummer for fast givertjeneste eller gaver er 3201.11.64918. Vår Vipps meny er #18345.
Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Bymenigheten - Sandnes (Den norske kirke) er omfattet av gavefradragsordningen. I 2018 gis det fradrag for gaver opptil 40 000 kr.

ByMenigheten - Sandnes

KONTAKT OSS!