Givertjeneste

Vi er en selvfinansiert, giverbasert menighet

Starte med Avtalegiro:

Ønsker du å komme i gang med fast givertjeneste? Det kan du enkelt ordne selv ved å trykke på AvtaleGiro-knappen:

AvtaleGiro
kan du enkelt ordne selv her!

Endre beløp:

Ønsker du å endre det faste, månedlige beløpet? Da sender du bare en til givertjenesten der du f.eks. skriver:
"Hei, Jeg ønsker å endre fast trekkbeløp på Givertjenesten. Nåværende trekkbeløp: kr ... Nytt trekkbeløp: kr ... Vennlig hilsen ..."

(Husk å sjekke at beløpsgrensen i nettbanken din er satt høyt nok for nytt trekkbeløp.)

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Vidar Bøhn på mobil 901 70 224 eller

Fordi du har lyst!
"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver." (2 Kor 7,9)

Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger. Dette hjelper oss slik at pengene får mindre makt over oss. Vi ønsker å være rause og dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper.

ByMenigheten gir selv videre 10 % av alle gaver og inntekter. Les om våre misjonsprosjekt.

Ønsker du å støtte Bymenigheten med et engangsbeløp?
Menighetens kontonummer for gaver (og fast givertjeneste) er 3201.11.64918. Gi med Vipps til #18345
Vårt Vipps-nr for gaver er #18345.

Skattytere kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for gaver gitt til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Bymenigheten - Sandnes (Den norske kirke) er omfattet av gavefradragsordningen. For 2024 gis det fradrag for gaver opptil kr 25 000 pr. person.