GI MINE ØYNE LYS

HÅPSORD GJENNOM MØRKET

Vidar Mæland Bakke

"Jeg var en glad og ressurssterk ungdom som levde i en trygg og god familie med alt jeg kunne ønske meg. Etter noen måneders motgang, hadde jeg ikke lyst til å leve lenger."

Slik begynner fortellingen om forfatterens erfaringer med depresjon. Boka handler om hvordan troen på Gud bryter med et sårbart sinn. Den handler om troen på Gud som en ressurs og en håpsbærer. Den handler også om øyeblikk da troen var en del av smerten.

"Gi mine øyne lys" er skrevet som en oppmuntringsbok med erfaringsbaserte refleksjoner om den kristne troens plass i et depressivt landskap. Underveis er forfatteren i dialog med noen av Bibelens tekster.

Boka er skrevet med særlig omtanke for deg som akkurat nå er i et indre mørke, og for dere som står rundt.

Boka kan kjøpes i de fleste bokhandlere. Du kan også bestille boka direkte fra forfatteren med hilsen og signatur ved å sende en melding til 401 46 184.

«Dette er ikke bare en bok for folk som sliter med psykiske problemer, her er gjenkjennelse og oppmuntring for oss alle. "Gi mine øyne lys" berørte meg på dypet. Her var mye å hente for hele mennesket. Anbefales varmt!»
Jens-Petter Jørgensen, forfatter, menighetsveileder, mangeårig leder for Oase-bevegelsen og lærer i praktisk teologi

«Vidar Mæland Bakke bruker bibeltekster og stemmer fra kirkens tradisjon på en måte som åpner opp for egen refleksjon. Han ser på sine erfaringer i lys av tekstene. Det gir ham troverdighet som veileder. Jeg tror at det Håpslyset han holder fram kan være til hjelp for mange.»
Anne Lise Ådnøy, biskop i Stavanger

«Dette er praktisk og åndelig hjelp til livsmestring for mennesker i motbakke. Forfatteren øser av egne livserfaringer og psykologi med tydelig forankring i kristen tro.»
Stig Heskestad, spesialist i psykiatri, tidligere sjeflege ved Jæren DPS

«Gi mine øyne lys» er en bok som viser respekt og omsorg for leserens ståsted fra første side. Forfatteren gir livshjelp så det blir mulig å tolke og sette ord på livets dypeste alvor og smerte. Denne boken er dypt forankret både i den kristne tro og i helsefaglig kunnskap.»
Marta Botne, domprost i Tønsberg

«Bibelen er troverdig fordi den tegner et sant bilde av hele livet, hvor gleden og sorgen vandrer hånd i hånd. Slik er det med denne boken også. Den formidler et ærlig bilde av livet. Men når Vidar Mæland Bakke går inn i bibeltekstene i Salmenes bok tegner han et fremtidsbilde fullt av håp - midt i det som er krevende.»
Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag Norge


Vidar Mæland Bakke er hoved­prest og daglig leder i ByMenigheten - Sandnes, en valg­menighet i Den norske kirke.

Han har også gitt ut bøkene «Disippelrytmer» (2017) og «Kristusbrikker» (2020). Han publiserer ukentlige podkaster på «Spires podd» og har bloggen «Spires plass».

Fakta

Utgitt på Luther forlag i 2019

Illustrert av Randi Holth Skarbø

ISBN: 9788253148861 - 172 sider - Bokmål