SAKTE FART - Intro-podkaster


Podkast - SAKTE FART - Tema 1: "Problemet med emosjonelt usunn åndelighet" (Aug. 2022 - 7 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 2: "Kjenn deg selv, så du kan kjenne Gud" (Sep. 2022 - 10 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 3: "Gå bakover for å komme framover" (Sep. 2022 - 7 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 4: "Veien gjennom muren - Om troens mørke" (Oct. 2022 - 10 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 5: "Utvid sjelen gjennom sorg og tap" (Oct. 2022 - 7 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 6: "Tidebønnen og sabbaten" (Nov. 2022 - 8 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 7: "Bli en emosjonelt moden voksen" (Nov. 2022 - 7 min)

Podkast - SAKTE FART - Tema 8: "Neste steg: Finn din rytme" (Nov. 2022 - 6 min)