Tjenester og aktiviteter - et tilbud for deg!

I Bymenigheten kan du få bruke dine evner og gaver! Her finner du mange muligheter til å bidra!

Bli med du også!

Bymenigheten - Sandnes er et deltagende fellesskap, og det er et mål at alle skal finne sin tjeneste i menigheten.

BARN

Jungelgjengen er barnearbeidet under gudstjenesten, der barna skal kose seg og ha det gøy, få venner, bli sett, og bli bedre kjent med Jesus. Minigjeng: 0-3 år, Jungelgjeng: 4-9 år, Tweens-gjeng: 10-13 år. Visjonen for arbeidet i Jungelgjengen er at barna skal bli kjent med Gud, tro på han og vokse til frimodige etterfølgere av Jesus.
Vil du være med? - å tilbringe noen spennende timer sammen med barna - i et godt og positivt lederfellesskap?
Kontakt: Raymond B. Nesse, mob: 971 29 941,

UNGDOM

DiG Junior, kristen fritidsklubb for alle i 5. - 7. klasse. Annenhver fredag (oddetallsuker) på Salem forsamlingshus på Ganddal kl 18:00. Les mer ...
DiG, ungdomsklubb for 8. klasse og oppover. Annenhver fredag (oddetallsuker) på Salem forsamlingshus, Ganddal kl 20:00. Dig er et samarbeid mellom Salem og Bymenigheten - Sandnes. Les mer ...
Vil du være med og hjelpe på fredagskveldene er du hjertelig velkommen!
DiG deeper, er vår samlebetegnelse for cellegrupper/disippelfellesskap for større barn/ungdommer, og er en viktig del av Dig.
Kontakt: Raymond B. Nesse, mob: 971 29 941,
Kontakt: Ariane Caixeta-Thingnæs, mob: 465 60 041,

VELKOMST

En god start på guds­tjenesten - idet vi kommer inn døra! Alle skal bli sett og kjenne seg velkommen. Vi finner ledig plass og hjelper familier med barnevogn og rullestol­brukere. Etter guds­tjenesten slår vi gjerne av en prat - kanskje med noen vi ikke har hilst på før? Er dette tjenesten for deg?
Kontakt: Bård Bakke, mob: 926 00 562,

LOVSANG

Lovsangsteamene leder musikk og sang i guds­tjenesten. Vi ønsker å berøre, engasjere og lede mennesker til et møte med Kristus - ved å gjøre vårt aller beste, være kreative, tjene hverandre og ha et engasjert trosliv.
Team UC: Unni Christin Hjorthaug, mob: 410 04 313,
Team JJ: Johannes Kleppe, mob: 951 42 602,

DEKOR
Dekor i guds­tjenesten gjør budskapet synlig. Gud taler til oss på ulike måter. Vårt ønske er at Gud skal møte noen med sitt budskap også gjennom dekoren. Har du lyst å prøve?
Kontakt: Vi mangler for tiden dekor­gruppe.
DRAMA/TEATER

Inspirert kommunikasjon! Noe å tenke på, noe å bli berørt av! Teaterstykkene våre kan være en døråpner!
Vil du være med? - ta kontakt med Vidar M. Bakke, mob: 401 46 184,

NATTVERD
Nattverdutdeling. Vi er en gjeng som er med i nattverd­utdeling på søndagen. Vi vil gjerne ha flere med på laget!
Kontakt: Oddbjørn Folde, mob: 975 95 088,
KOORDINATOR
Vi står til tjeneste! Vi organi­serer og har oversikt over det praktiske før og etter guds­tjenestene. Celle­gruppene hjelper å sette ut stoler, bære utstyr, o.l. og med å rydde alt på plass igjen.
Kontakt: Odd Tjelta, mob: 971 23 542,
LYD

Vi forsterker budskapet! Vi ønsker å tjene forsamlingen med god lyd. Vi trenger flere! Har du lyst å prøve?
Kontakt: Njål Undheim, mob: 996 33 189,

PROJEKTOR
Vi lager skrift på veggen - for å gjøre det lett for alle å delta i sang og forkynnelse. Har du lyst å være med?
Kontakt: Hans Lie, mob: 902 49 355,
CELLEGRUPPER
Cellegruppene samles hver 14. dag rundt omkring i hjem i hele byen. De har en leder og en medleder. Har du lyst å være med å lede en gruppe?
Kontakt: Vidar M. Bakke, mob: 401 46 184,
BØNN
Bønn - det viktigste for menig­heten ...
Bønnemøter i Lunde­geilen 16. Velkommen!
  • Menn: mandager kl 18:00
  • Kvinner: for tiden pause.
Kontakt: Liv Synnøve Tveit, mob: 975 22 476,
HERREAVDELINGEN

Alle menn er velkommen! Herreavdelingen drar på spennende ekskursjoner, eller samles i en stue med god mat og samtaler om tro i hverdagen.
Kontakt: Bård Bakke, mob: 926 00 562,

GIVERTJENESTE
Givertjeneste - for at nye skal komme til tro ... Vi er en selvfinansiert, giverbasert menighet. Ønsker du å komme i gang med givertjeneste?
Kontakt: Vidar Bøhn, mob: 901 70 224,
WEB
Vet folk om oss? Vi ønsker å gjøre menigheten synlig på nettet og har ansvar for web­sidene.
Kontakt: Innhold: Ove Eldøy, mob: 924 43 199, Teknisk: Hans Lie, mob: 902 49 355,
ADMINISTRASJON
Vi hjelper til med admi­nistra­sjon og økonomi:
Per Egeland, admi­nistra­sjon, søk­nader, data­base:
Kari Berge, øko­nomi:
MENIGHETSRÅD
Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Thone Eldøy (referent), Eirik Kongsvik (økonomi­ansvarlig), Erik Alexander Ravnås Aarmo, Janeth Lima Kleppe, Tor Arvid Flokketvedt (medlem i fellesrådet), Tone Grethe Hagen (vara til fellesrådet), Vidar Bakke (hovedprest og daglig leder).
Kontakt: Vidar M. Bakke, mob: 401 46 184,
Les menighets­råds­refereat.

Alle kan

I Guds familie trengs alle. Alle er like viktige og kan bruke sine gaver og tjene med dem i fellesskapet. Dersom Gud hadde valgt å bruke bare perfekte mennesker, ville han ikke hatt noen å bruke.

Finner du ikke en tjeneste som passer? Da kan du starte en selv! (Så lenge den stemmer med visjonen og verdiene våre.)


(Tegning: Bjørn Bue) 

"Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde." (1. Pet 4, 10)