Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Bymenigheten - Sandnes, en litt annerledes menighet ...

Program
Ny her?
Kontakt oss!
Si din mening
Velkommen til Bymenigheten!

Vi ønsker å være en raus, utrustende og utadrettet menighet.

Vår visjon er "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet"

Vi legger stor vekt på grupper, gudstjenester og nettverksbygging.

Bymenigheten er en menighet i Den norske kirke.

Kom innom, vi blir glade for å se deg!

LES MER...

Taler ...

Facebook ...

Cellegruppeopplegg ...

Wiki-sidene ...

Menighetsrådsreferat ...

Neste storsamling

Søndag 21. februar kl 11:00 i Ganddal bydelshus - Fra forvirret til fokusert (Vidar).
ALLE STORSAMLINGER: GT-OVERSIKT...

Kalender

fredag 12. februar
20:00  Dig
søndag 21. februar
11:00  Fra forvirret til fokusert (Vidar). (SE DETALJER...)
fredag 26. februar
20:00  Dig
fredag 4. mars
19:00  Dig Jr.
søndag 6. mars
11:00  Fra meningsløst til givende (Vidar). (SE DETALJER...)
fredag 11. mars
20:00  Dig
fredag 18. mars
19:00  Dig Jr.
søndag 20. mars
11:00  Generasjonsgudstj. ? uavklart (Vidar). (SE DETALJER...)
mandag 28. mars
11:00  Fra tvil til tro. (SE DETALJER...)
fredag 1. april
19:00  Dig Jr.
fredag 8. april
20:00  Dig
søndag 10. april
11:00  Hvor går veien? (Vidar). (SE DETALJER...)
fredag 15. april
19:00  Dig Jr.
fredag 22. april
20:00  Dig
søndag 24. april
11:00  Et fellesskap som tjener mye (Vidar). (SE DETALJER...)
fredag 29. april
19:00  Dig Jr.
lørdag 14. mai
11:00  Konfirmasjonsgt: 11+13 (Vidar). (SE DETALJER...)
søndag 22. mai
11:00  Et fellesskap som stiller spørsmål (Vidar). (SE DETALJER...)
søndag 29. mai
11:00  Godhetsfest (Vidar). (SE DETALJER...)
søndag 5. juni
11:00  Tema ikke fastsatt (Vidar). (SE DETALJER...)

En "Spire" fra Vidar:

"Ei grenselaus himmeljord - Sangen som ble framført "Syng med!" er fortsatt ikke helt ferdig. har "la-la"-refrenget ...  LES MER ...

Samtaleopplegg!

Samtaleopplegget "HELT ENKELT" for cellegruppene kan du laste ned HER ...

Vil du spille slagverk?

Vi har ledig plass for to en musiker som har lyst å spille slagverk i våre lovsangsteam. Kontakt Hans Lie, mob: 902 49 355, e-post: eller Johannes Kleppe, mob: 951 42 602, e-post:

"Priska & Akvila-stipendet"

Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker vi å oppmuntre og støtte oppstarten av nye menigheter og misjonale fellesskap i Norge. LES MER ...

Se hva som skjer!

Bilder fra Bymenigheten: SE HER ...

Noen nyttige lenker

> Nettbibelen - søk i Bibelen...
> Menighetsressurs - ressursmateriell...
> Kirken, Den norske
> Nettkirken
> Willow Creek Norge


ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 474 72 770. Kontakt oss...
Noen av våre viktige støttespillere:
Resultat av siste menighetsundersøkelse

"Bymenigheten trekker pusten!"

Hilsen og orientering fra Ommund Rolfsen - Bymenighetens veileder i menighetsutvikling.

Jeg er spent hver gang jeg presenterer menighetsprofilen som er resultatet av menighetsundersøkelsen. Jeg har gjort det hundre ganger før, men "sommerfuglene" er alltid på plass når jeg møter en menighet. Denne gangen gjaldt det Bymenigheten, en menighet som jeg en gang kjente så godt at jeg skrev om den i ei bok. Nå var det fem år siden forrige møte med menigheten. Femten kom til presentasjonen, og jeg var imponert over den iver og klokskap de viste i samtalen. Menighetsprofilen og samtalen munnet ut i ordene "menigheten trekker pusten". Enhver organisme trenger perioder hvor den tar seg igjen og samler seg. Der er Bymenigheten nå i følge de tretti som deltok i undersøkelsen.

Mer balansert

Bymenigheten er en sunn og vital menighet som den har vært i de fem tidligere menighetsprofilene. Den er mer balansert enn noen gang før. Hovedområdene fellesskap, tjeneste og tro er mer i likevekt enn tidligere hvor tjeneste kunne ta overhånd i forhold til fellesskap og tro. Menighetens kapasitet kan sammenliknes med en som kan løpe. Det er mer enn å kunne gå, men svakere enn å kunne løpe godt. Naturlige verdier i menigheten er fortrolighet, organisering og omsorg, mens inspirasjon, gudsbevissthet og håp for tiden ikke er så naturlige. Cellegruppene er et vitalt område og kvalitet ved menigheten, mens Utrustende lederskap er en utfordring. I første rekke handler det om å få bedre strukturer på plass for å følge opp lederne på en bedre måte.

Følge opp

Menighetsrådet og prest vil følge opp menighetsprofilen med tiltak. Jeg vil ha flere møter med menighetsrådet på skype i 2015 og 2016 og også besøke menigheten. Hver enkelt i menigheten vil bli utfordret til å bidra med små tiltak for å stimulere det sunne og redusere hindringer for Guds nåde i Bymenigheten. Om to år kan det være tid for å gjennomføre neste tilsvarende undersøkelse.

...