Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Velkommen til fellesskap!

Program
Ny her?
Kontakt oss!
Si din mening
Velkommen til Bymenigheten!

Vi ønsker å være en raus, utrustende og utadrettet menighet.

Vår visjon er "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet"

Vi legger stor vekt på grupper, gudstjenester og nettverksbygging.

Bymenigheten er en menighet i Den norske kirke.

Kom innom, vi blir glade for å se deg!

LES MER...

Taler ...

Facebook ...

Cellegruppeopplegg ...

Wiki-sidene ...

Menighetsrådsreferat ...

Neste storsamling

Søndag 29. mars kl 11:00 i Ganddal bydelshus - Faste - Bygge fellesskap - fremme forsoning (John Arve Lunde).
ALLE STORSAMLINGER: GT-OVERSIKT...

Kalender

søndag 29. mars
11:00  Faste - Bygge fellesskap - fremme forsoning (John Arve Lunde). (SE DETALJER...)
mandag 6. april
11:00  Vi har sett Jesus (Fredheim). (SE DETALJER...)
fredag 10. april
19:30  Dig
søndag 12. april
11:00  Showit - Åndens frukter 2 - Vennlighet. (SE DETALJER...)
mandag 13. april
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
fredag 17. april
19:00  Dig jr
søndag 19. april
11:00  WDYWMTDJ (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
mandag 20. april
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
fredag 24. april
19:30  Dig
mandag 27. april
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
fredag 1. mai
19:00  Dig jr
søndag 3. mai
18:00  Temakveld?
mandag 4. mai
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
fredag 8. mai
19:30  Dig
lørdag 9. mai
11:00  Konfirmasjonsgudstjeneste (11:00 og 13:00). (SE DETALJER...)
mandag 11. mai
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
mandag 18. mai
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
mandag 25. mai
11:00  Veier til tro - 2. pinsedagsgudstjeneste (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
fredag 29. mai
19:30  Dig
søndag 31. mai
11:00  Godhetsfest. (SE DETALJER...)
mandag 1. juni
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
onsdag 3. juni
19:30  Tjenesteledersamling
søndag 7. juni
11:00  Showit - Åndens frukter 3 - Selvbeherskelse. (SE DETALJER...)
mandag 8. juni
07:30  Bønnemøte for menn
18:00  Bønnemøte for kvinner
fredag 12. juni
19:30  Dig
søndag 14. juni
11:00  En dråpe i havet (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)

Gudstjenester i påsken

- Palmesøndag i Ganddal bydelshus.
- 2. påskedag i Fredheim Arena.
(Begge dager kl 11:00)

På tur med Bymenigheten!

Bli med på tur etter gudstjenestene! LES MER.

KONFIRMANT 2015/16?

Bymenigheten-konfirmant 2015/16 - Noe for deg? Alle som fyller 14 år inviteres til en spennende konfirmasjonstid i Bymenigheten - Sandnes! LES MER ...

Vårens temaserie: "Veier til tro"

- Samtaleopplegg - komplett hefte
- Samtaleopplegg - enkelt-opplegg

Ledig "stilling"

Vi har ledig plass for to musikere som har lyst å spille slagverk i våre lovsangsteam. Kontakt Hans Lie, mob: 902 49 355, e-post: eller Johannes Kleppe, mob: 951 42 602, e-post:

SJEKKES...

Menighetsundersøkelsen

Se resultatet av vår menighetsprofil her.

Budsjettet for 2015

Oversikt over økonomien i menigheten og budsjettet for 2015 finner du i høyre kolonne på våre "Fakta"-sider.

"Priska & Akvila-stipendet"

Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker vi å oppmuntre og støtte oppstarten av nye menigheter og misjonale fellesskap i Norge. LES MER ...

Se hva som skjer!

Bilder fra Bymenigheten: SE HER ...

Noen nyttige lenker

> Nettbibelen - søk i Bibelen...
> Menighetsressurs - ressursmateriell...
> Kirken, Den norske
> Nettkirken
> Willow Creek Norge
> Alan Hirsch om disippelgjøring (video)


ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 474 72 770. Kontakt oss...
Noen av våre viktige støttespillere:
"Attentretti" - nyplantet studentmenighet i Bergen

Hilsen og bønneemner fra "Attentretti" - Bergen

Nyhetsmail fra studentgruppa i Bergen som planter studentmenighet og som vi i 2014 ga støtte for å delta i 2-årig program for utvikling og oppfølging av lederteamet.

"Hei, og godt nyttår!

Et semester er over og et nytt er rett rundt hjørnet. For oss betyr det ny handlingsplan, nye utfordringer og nye muligheter. I høst vokste vi til å være mellom ti og femten personer som kom relativt fast på cellegruppe, og det har vært oppmuntrende å se hvordan flere har begynt å tenke på cellegruppa og det øvrige Attentretti-arbeidet som noe som er deres eget. I lederteamet har det vært en stor styrke å få inn Veronica og Ragnhild Sofie. Kristian har fått jobb i Det Norske Misjonsselskap i Stavanger, og vi er glade på hans vegne, selv om det er synd for oss at han ikke lenger er med i lederteamet. Selv om vi nå bare er fire i ledergruppa, er vi ved godt mot, og jobber mot å inkludere noen av de som var nye i høst til å bli med i lederskapet. Dette er viktig med tanke på videreføring av arbeidet også når vi som er i lederteamet nå er ferdige studenter og flytter fra Bergen eller av andre grunner ikke lenger kan være med. Vær gjerne med å be for de vi har utfordret til å være nestledere i hver sin cellegruppe, om at de skal få den utrustningen de trenger til gruppene deles igjen og disse blir ledere for nye grupper.

I semesteret som ligger foran oss vil vi satse sterkere på disippelskap, og ha fokus på at de som kommer på cellegruppe skal få vokse i kjennskap til Gud, framfor at gruppene skal vokse i antall mennesker. Vi tror at kvantitativ vekst vil være et naturlig resultat av at enkeltpersoner utrustes og utfordres til å gå dypere i sin relasjon til Gud. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette, er at vi fra neste uke begynner å samles i hjemmene istedenfor på NMS-kontoret, der vi har vært til nå. Dette håper og tror vi vil bidra til at vi blir bedre kjent i gruppene, noe som i sin tur vil gjøre det lettere å åpne mer opp og komme inn i dypere samtaler om tro, tvil og liv. I tillegg håper vi på at faste grupper i hjemmene vil føre til en sterkere følelse av forpliktelse til gruppen sin, noe vi også tror kan være med på å gjøre det lettere for folk å invitere med seg interesserte venner (siden de da vet hvem som kommer og vet hvordan det pleier å være på cellegruppe med akkurat disse menneskene).

Vi tror Gud kan gjøre store ting i enkeltmenneskers liv når vi våger å gå dypere, samtidig som dette er utfordrende for oss som ledere. Be gjerne om visdom og beskyttelse for oss som er ledere, så vi kan være gode forbilder i disippelskap og vite hvordan vi skal møte mennesker som deler tvil og/eller vanskelige ting i livet på en god måte. Be for de faste gruppene som dannes nå, at samspillet i gruppene skal være godt, varmt og åpent, og at det å flytte gruppene hjem har den effekten vi ønsker. Be om at Gud skal berøre enkeltmennesker på nye måter gjennom arbeidet vårt, slik at vi får en ny brann for å dele Guds Ord med de menneskene vi omgis med på studiesteder og jobb. I tillegg har vi noen i fellesskapet som har behov for ekstra forbønn. Vi som ledere vet ikke helt hva det er, men vi ser at det blir vanskelig for dem når vi snakker om tro, noen ganger så vanskelig at de ikke orker å prate mer. Be særlig for disse, om at Gud må nå inn og ta seg av det som er vanskelig, og gi noen svar. Og be om at Gud må vise oss hvis det er noe konkret noen av oss lederne kan gjøre for å hjelpe på situasjonen.

Tusen takk for at dere står med oss i bønn, det betyr utrolig mye for oss og gir oss mot til å jobbe videre.

Vi ønsker dere alle et velsignet 2015.

Hilsen Trygve, Veronica, Ragnhild Sofie og Pernille i Attentretti Bergen"

Aktuelt: Menighetsundersøkelsen

"Bymenigheten trekker pusten!"

Hilsen og orientering fra Ommund Rolfsen - Bymenighetens veileder i menighetsutvikling.

Jeg er spent hver gang jeg presenterer menighetsprofilen som er resultatet av menighetsundersøkelsen. Jeg har gjort det hundre ganger før, men "sommerfuglene" er alltid på plass når jeg møter en menighet. Denne gangen gjaldt det Bymenigheten, en menighet som jeg en gang kjente så godt at jeg skrev om den i ei bok. Nå var det fem år siden forrige møte med menigheten. Femten kom til presentasjonen, og jeg var imponert over den iver og klokskap de viste i samtalen. Menighetsprofilen og samtalen munnet ut i ordene "menigheten trekker pusten". Enhver organisme trenger perioder hvor den tar seg igjen og samler seg. Der er Bymenigheten nå i følge de tretti som deltok i undersøkelsen.

Mer balansert

Bymenigheten er en sunn og vital menighet som den har vært i de fem tidligere menighetsprofilene. Den er mer balansert enn noen gang før. Hovedområdene fellesskap, tjeneste og tro er mer i likevekt enn tidligere hvor tjeneste kunne ta overhånd i forhold til fellesskap og tro. Menighetens kapasitet kan sammenliknes med en som kan løpe. Det er mer enn å kunne gå, men svakere enn å kunne løpe godt. Naturlige verdier i menigheten er fortrolighet, organisering og omsorg, mens inspirasjon, gudsbevissthet og håp for tiden ikke er så naturlige. Cellegruppene er et vitalt område og kvalitet ved menigheten, mens Utrustende lederskap er en utfordring. I første rekke handler det om å få bedre strukturer på plass for å følge opp lederne på en bedre måte.

Følge opp

Menighetsrådet og prest vil følge opp menighetsprofilen med tiltak. Jeg vil ha flere møter med menighetsrådet på skype i 2015 og 2016 og også besøke menigheten. Hver enkelt i menigheten vil bli utfordret til å bidra med små tiltak for å stimulere det sunne og redusere hindringer for Guds nåde i Bymenigheten. Om to år kan det være tid for å gjennomføre neste tilsvarende undersøkelse.

...