Hovedside
Cellegrupper
Tjenester
Hør og Se
Fakta
Bymenigheten - Sandnes - for alle!

Program
Ny her?
Kontakt oss!
Si din mening
Velkommen til Bymenigheten!

Vi ønsker å være en raus, utrustende og utadrettet menighet.

Vår visjon er "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet"

Vi legger stor vekt på grupper, gudstjenester og nettverksbygging.

Bymenigheten er en menighet i Den norske kirke.

Kom innom, vi blir glade for å se deg!

LES MER...

Taler ...

Facebook ...

Cellegruppeopplegg ...

Wiki-sidene ...

Menighetsrådsreferat ...

Neste storsamling

Søndag 13. september kl 11:00 i Ganddal bydelshus - 'Brev til Paulus' - Skråblikk på 1. Korinterbrev (Vidar Bakke).
ALLE STORSAMLINGER: GT-OVERSIKT...

Kalender

fredag 4. september
20:00  Dig
søndag 13. september
11:00  'Brev til Paulus' - Skråblikk på 1. Korinterbrev (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
fredag 18. september
20:00  Dig
søndag 20. september
11:00  Show-IT: 'Åndens frukt 4' (Showit-teamet). (SE DETALJER...)
fredag 25. september
19:00  Dig Junior
søndag 27. september
11:00  'Utgått på dato?' (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
søndag 18. oktober
11:00  'Kjærligheten tar aldri slutt' (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
søndag 25. oktober
11:00  Show-IT: Åndens frukt 5 (Showit-teamet). (SE DETALJER...)
19:30  Temakveld: 'Et nytt bud gir jeg dere...' Hva skaper stabilitet i parforhold? Bibelske motiver og forskningsmessige fakta om hva som kjennetegner varige parforhold (Egil Rise). (SE DETALJER...)
søndag 8. november
11:00  'Når det gjelder innsamlingen...' - Om givertjeneste (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
mandag 16. november
19:30  Temakveld: 'La alt tjene til å bygge opp' - Om nådegavene (Jan Torland m.fl. ). (SE DETALJER...)
søndag 22. november
11:00  'Du blir hva du spiser' - Om nattverd (Astrid Harbo). (SE DETALJER...)
søndag 29. november
11:00  Show-IT: Åndens frukt 6 (Showit-teamet). (SE DETALJER...)
19:30  "Syng med"
søndag 13. desember
11:00  'En ny kropp' (Vidar Bakke). (SE DETALJER...)
torsdag 24. desember
15:00  Julaften (Vidar Bakke m.fl.). (SE DETALJER...)

MENIGHETSRÅDSVALG!

Til alle medlemmer i ByMenigheten! Følg denne linken, så får dere opp navn og ansikter på kandidatene til nytt Menighetsråd. Klikk deretter på navnet og få opp en egenpresentasjon.

Forhåndsstemming:
Mulighet for forhåndsstemming starter på Fellesrådets kontor i Storgata 48 f.o.m. onsdag 12. august.

Valgdagen:
Valget vil foregå på Ganddal Bydelshus etter gudstjenesten, 13. september.

Bispedømmerådsvalget:
Følg denne linken, så får dere opp navn og ansikter på kandidatene til nytt Bispedømmeråd og hva de mener i viktige saker.

Ledig "stilling"

Vi har ledig plass for to musikere som har lyst å spille slagverk i våre lovsangsteam. Kontakt Hans Lie, mob: 902 49 355, e-post: eller Johannes Kleppe, mob: 951 42 602, e-post:

"Priska & Akvila-stipendet"

Med "Priska & Akvila-stipendet" ønsker vi å oppmuntre og støtte oppstarten av nye menigheter og misjonale fellesskap i Norge. LES MER ...

Se hva som skjer!

Bilder fra Bymenigheten: SE HER ...

Noen nyttige lenker

> Nettbibelen - søk i Bibelen...
> Menighetsressurs - ressursmateriell...
> Kirken, Den norske
> Nettkirken
> Willow Creek Norge
> Alan Hirsch om disippelgjøring (video)


ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 474 72 770. Kontakt oss...
Noen av våre viktige støttespillere:
"Attentretti" - nyplantet studentmenighet i Bergen

Hilsen og bønneemner fra "Attentretti" - Bergen

Nyhetsmail fra studentgruppa i Bergen som planter studentmenighet og som vi i 2014 ga støtte for å delta i 2-årig program for utvikling og oppfølging av lederteamet.

"Hei, og godt nyttår!

Et semester er over og et nytt er rett rundt hjørnet. For oss betyr det ny handlingsplan, nye utfordringer og nye muligheter. I høst vokste vi til å være mellom ti og femten personer som kom relativt fast på cellegruppe, og det har vært oppmuntrende å se hvordan flere har begynt å tenke på cellegruppa og det øvrige Attentretti-arbeidet som noe som er deres eget. I lederteamet har det vært en stor styrke å få inn Veronica og Ragnhild Sofie. Kristian har fått jobb i Det Norske Misjonsselskap i Stavanger, og vi er glade på hans vegne, selv om det er synd for oss at han ikke lenger er med i lederteamet. Selv om vi nå bare er fire i ledergruppa, er vi ved godt mot, og jobber mot å inkludere noen av de som var nye i høst til å bli med i lederskapet. Dette er viktig med tanke på videreføring av arbeidet også når vi som er i lederteamet nå er ferdige studenter og flytter fra Bergen eller av andre grunner ikke lenger kan være med. Vær gjerne med å be for de vi har utfordret til å være nestledere i hver sin cellegruppe, om at de skal få den utrustningen de trenger til gruppene deles igjen og disse blir ledere for nye grupper.

I semesteret som ligger foran oss vil vi satse sterkere på disippelskap, og ha fokus på at de som kommer på cellegruppe skal få vokse i kjennskap til Gud, framfor at gruppene skal vokse i antall mennesker. Vi tror at kvantitativ vekst vil være et naturlig resultat av at enkeltpersoner utrustes og utfordres til å gå dypere i sin relasjon til Gud. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette, er at vi fra neste uke begynner å samles i hjemmene istedenfor på NMS-kontoret, der vi har vært til nå. Dette håper og tror vi vil bidra til at vi blir bedre kjent i gruppene, noe som i sin tur vil gjøre det lettere å åpne mer opp og komme inn i dypere samtaler om tro, tvil og liv. I tillegg håper vi på at faste grupper i hjemmene vil føre til en sterkere følelse av forpliktelse til gruppen sin, noe vi også tror kan være med på å gjøre det lettere for folk å invitere med seg interesserte venner (siden de da vet hvem som kommer og vet hvordan det pleier å være på cellegruppe med akkurat disse menneskene).

Vi tror Gud kan gjøre store ting i enkeltmenneskers liv når vi våger å gå dypere, samtidig som dette er utfordrende for oss som ledere. Be gjerne om visdom og beskyttelse for oss som er ledere, så vi kan være gode forbilder i disippelskap og vite hvordan vi skal møte mennesker som deler tvil og/eller vanskelige ting i livet på en god måte. Be for de faste gruppene som dannes nå, at samspillet i gruppene skal være godt, varmt og åpent, og at det å flytte gruppene hjem har den effekten vi ønsker. Be om at Gud skal berøre enkeltmennesker på nye måter gjennom arbeidet vårt, slik at vi får en ny brann for å dele Guds Ord med de menneskene vi omgis med på studiesteder og jobb. I tillegg har vi noen i fellesskapet som har behov for ekstra forbønn. Vi som ledere vet ikke helt hva det er, men vi ser at det blir vanskelig for dem når vi snakker om tro, noen ganger så vanskelig at de ikke orker å prate mer. Be særlig for disse, om at Gud må nå inn og ta seg av det som er vanskelig, og gi noen svar. Og be om at Gud må vise oss hvis det er noe konkret noen av oss lederne kan gjøre for å hjelpe på situasjonen.

Tusen takk for at dere står med oss i bønn, det betyr utrolig mye for oss og gir oss mot til å jobbe videre.

Vi ønsker dere alle et velsignet 2015.

Hilsen Trygve, Veronica, Ragnhild Sofie og Pernille i Attentretti Bergen"

Aktuelt: Menighetsundersøkelsen

"Bymenigheten trekker pusten!"

Hilsen og orientering fra Ommund Rolfsen - Bymenighetens veileder i menighetsutvikling.

Jeg er spent hver gang jeg presenterer menighetsprofilen som er resultatet av menighetsundersøkelsen. Jeg har gjort det hundre ganger før, men "sommerfuglene" er alltid på plass når jeg møter en menighet. Denne gangen gjaldt det Bymenigheten, en menighet som jeg en gang kjente så godt at jeg skrev om den i ei bok. Nå var det fem år siden forrige møte med menigheten. Femten kom til presentasjonen, og jeg var imponert over den iver og klokskap de viste i samtalen. Menighetsprofilen og samtalen munnet ut i ordene "menigheten trekker pusten". Enhver organisme trenger perioder hvor den tar seg igjen og samler seg. Der er Bymenigheten nå i følge de tretti som deltok i undersøkelsen.

Mer balansert

Bymenigheten er en sunn og vital menighet som den har vært i de fem tidligere menighetsprofilene. Den er mer balansert enn noen gang før. Hovedområdene fellesskap, tjeneste og tro er mer i likevekt enn tidligere hvor tjeneste kunne ta overhånd i forhold til fellesskap og tro. Menighetens kapasitet kan sammenliknes med en som kan løpe. Det er mer enn å kunne gå, men svakere enn å kunne løpe godt. Naturlige verdier i menigheten er fortrolighet, organisering og omsorg, mens inspirasjon, gudsbevissthet og håp for tiden ikke er så naturlige. Cellegruppene er et vitalt område og kvalitet ved menigheten, mens Utrustende lederskap er en utfordring. I første rekke handler det om å få bedre strukturer på plass for å følge opp lederne på en bedre måte.

Følge opp

Menighetsrådet og prest vil følge opp menighetsprofilen med tiltak. Jeg vil ha flere møter med menighetsrådet på skype i 2015 og 2016 og også besøke menigheten. Hver enkelt i menigheten vil bli utfordret til å bidra med små tiltak for å stimulere det sunne og redusere hindringer for Guds nåde i Bymenigheten. Om to år kan det være tid for å gjennomføre neste tilsvarende undersøkelse.

...