Referat og årsmeldinger fra Bymenigheten - Sandnes

REFERAT - MENIGHETSRÅD

I møtereferatene fra menighetsrådet i Bymenigheten - Sandnes kan du lese hvilke saker menighetsrådet diskuterer og hva de bestemmer. Du kan følge med på status for økonomi og givertjeneste, lese om misjon og hvem som får støtte, og se planer og drømmer om arrangementer, samlinger, bygg og mye annet!

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

(Totalt 187 referat) 

ÅRSMELDINGER

I årsmeldingene finner du betraktninger fra året som har gått, menighetsrådets fokus, oversikt over ansatte og frivillige i tjeneste, barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, storsamlinger, cellegrupper, småfellesskap, nettverks-bygging, i tillegg til givertjeneste og økonomi.

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

(Totalt 16 årsmeldinger)